Huisregels

Huisregels Neighbours

Op dit evenement is de Nederlandse wetgeving van kracht.

Het evenement is uitsluitend bedoeld voor bezoekers vanaf 18 jaar.

Bij de entree ben je als bezoeker verplicht je te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Ter bescherming van jouw eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd. Indien je hieraan geen medewerking verleent, kan je de toegang tot het festival worden ontzegd.

Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen en buiten de poorten te nemen.

Het is niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overige (zit)meubilair mee te nemen op het festivalterrein, uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder.

Personen gekleed in voetbal shirts en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) horen, zullen worden geweigerd.

Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) zijn niet toegestaan. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op.

Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.

Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.

Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van kaarten en/of reiskosten.

Op het festival zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heb je de mogelijkheid om deze af te staan. Weiger je deze softdrugs af te staan of heb je meer dan 5 gram in bezit, dan zul je aan de politie worden overgedragen. Bij het verdenken van het handelen in soft/harddrugs zul je zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.

Op het festival gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en moddergooien worden niet getolereerd.

Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal je de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en zul je worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op jou verhaald worden.

Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zult je worden overgedragen aan de politie.

Bij het plegen van misdrijven word je aangehouden en overgedragen aan de politie.

De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

Op het festival kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf op het festivalterrein geschiedt derhalve geheel op eigen risico. Geef je oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken of draag gehoorbescherming.

Tijdens het festival zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie en andere doeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hiermee akkoord.

Bij het niet naleven van onze huisregels word je de toegang tot het festivalterrein onherroepelijk ontzegd en word je een lokaalverbod aangezegd van één of meerdere jaren.